Świętokrzyska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Świętokrzyska
  • underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , work, acquaintances
  • U Kempistego, na Świętokrzyskiej, pracuje Icek Beker, czyli Jan Wolański, do którego adres dostaje od Felka Kaczanowskiego Stanisław Sierpiński.

  • 20