Szczęśliwickie Budki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Szczęśliwickie Budki
  • basement, in an apartment
  • deportation
  • Poles operations, help
  • long-lasting help, housing assistence , acquaintances
  • Dom Józefa Barszczewskiego, powstańca warszawskiego.