Stawki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powązki
  • Stawki
  • 46 m. 52
  • mieszkanie piekarza Szmula Falatyckiego
  • before Ghetto
  • economic
  • commerce