Sienna [skład drewna] From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Sienna [skład drewna]
  • other
  • in the ghetto
  • German operations
  • housing, entrepreneurs, terror, everyday life
  • Ojciec Brona Kirby, Jehiel Henryk Kopyto ma skład drewna w małym getcie na ul. Siennej i tam mieszka. Bronisław, żeby się spotykać z ojcem musi przechodzić z jednego getta do drugiego przez kładkę na ul. Chłodnej. Tam Niemcy często strzelali do Żydów i to było często bardzo niebezpieczne.