Sienna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Sienna
  • 59
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • housing
  • Mieszkanie Alicji i Arnolda Haskelbergów, które w 1940 r. znalazło się w getcie.