Sapieżyńska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Sapieżyńska
  • piwnica
  • basement
  • Warsaw Uprising
  • private/everyday life
  • atmosphere , contacts with other Jews
  • Po kilku kolejnych dniach bombardowania i ukrywania się w piwnicy domu przy ul. Sapieżyńskiej Chana Gorodecka rozpoznaje Żydów w piątce młodych chłopaków, którzy ukrywali się w mieszkaniu obok, a teraz siedzą razem z innymi w piwnicy.

  • 77