Sapieżyńska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Sapieżyńska
  • in an apartment
  • underground activity, housing, help
  • other help, contacts with other Jews , help from Jews, acquaintances
  • W zakonspirowanym mieszkaniu przy ul. Sapieżyńskiej ukrywa się rodzina Krysi Gorodeckiej, matka i siostra z mężem, Kubą Gotthelfem. Kryła ich dozorczyni ze swoim synem, Marianem. Stanisław Sierpiński zaczyna ich często odwiedzać, czuje się tam bardzo dobrze. Od czasu do czasu nocuje.

  • 33