piwnica nieznanego domu From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • piwnica nieznanego domu
  • basement
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • other help, one-off help, material help
  • Gdy bombardowanie ustaje, Chana Gorodecka z córkami i Adkiem Drozdowiczem wbiegają do piwnicy domu, w którym ukryli się przed bombardowaniem. Ludzie, którzy się w tej piwnicy ukrywają, podają im wody do obmycia twarzy z sadzy i pyłu. Gdy Chana trochę odpoczęła, zaczęła czuć ból w całym ciele.

  • 89