Podkowa Leśna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Podkowa Leśna
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • atmosphere , children, hosts, other help, individual help , one-off help, help from Jews, outside of Warsaw, with Aryan documents
  • Leon Arnold zabiera swojego syna z dotychczasowej kryjówki, szuka innej.

  • Cz. 3 filmu