Pl. Muranowski From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Pl. Muranowski
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • armed resistance, Poles
  • Grupa Henryka Iwańskiego włączyła się do walki w czasie powstania w getcie na Pl. Muranowskim.

  • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 269-273