Pawia From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Pawia
  • buildings of the Tobacco Monopoly
  • in the ghetto
  • administrative, German operations
  • street
  • Czerniakow, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • [240]