Pawia From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Pawia
  • after Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • rescue attempts, escaping the ghetto
  • Przez środek ulicy Pawiej, po powstaniu w getcie, biegł mur; Grupa ukrywających się w ruinach ludzi, w której był Łazarz Menes, usiłowała go sforsować, by uciec na aryjską stronę.

  • 196