nn From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • nn
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, underground activity, help
  • other help, individual help , acquaintances
  • Natychmiast po wyjściu z kanałuna ul. Czackiego zaprowadzono ich do kąpieli, gdzie mogli też uprać swoje ubrania.

  • 83