nn From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • nn
  • wyjście z kanałów na Żoliborzu
  • Warsaw Uprising
  • Germans operations, Poles operations, underground activity
  • Czwartacy przechodzą cało kanałami ze Starówki na Żoliborz. Wśród nich jest Piotr (Chaim) Gorodecki. Cywile, którzy szli za Czwartakami zginęli od granatów, które Niemcy wrzucali do kanałów.

  • 82