nn właz do kanału From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nn właz do kanału
  • on surface
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • Gorodeccy czekają na swoją kolej do wejścia do kanału. Niestety pierwszej nocy nie udaje im się zdążyć wejśc przed świtem. Muszą wracać i ukryć się przed Niemcami.

  • 81