nieznane From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nieznane
  • Warsaw Uprising
  • death
  • Podczas powstania warszawskiego od bomby ginie ojciec Urszuli Rubinstein, i p. Rybak.