nieznana Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • nieznana
  • majątek na wsi pod Warszawą
  • in an apartment
  • work
  • stranger, outside of Warsaw
  • Majątek na wsi, gdzie pracowała jako nauczycielka Alina Prądzyńska, z domu Wolman. Miała wtedy dokumenty na nazwisko Kubiszewska.