nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • nieznana
  • other
  • Warsaw Uprising
  • help
  • other help, RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council)
  • Kuchnia RGO dla ludności warszawskiej.