nieznana Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • nieznana
  • Otwock, mieszkanie Stefana Słonimskiego
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • children, contacts with other Jews , individual help , housing assistence , outside of Warsaw, acquaintances
  • W mieszkaniu pp. Słonimskich w Otwocku, na pierwszym piętrze, ukrywał się Adam Zawadzki z żoną i 10-cio miesięcznym synkiem. Przyjechali tam w sierpniu 1943 r. Po 6 tygodniach Adam Zawadzki, sam, musiał opuścić mieszkanie, ze względu na brak dokumentów, które zabrał mu żandarm na dworcu w Otwocku. W tym samym mieszkaniu ukrywała się też jego rodzina żony.