Oświęcim Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Oświęcim
  • blok 25
  • Germans operations
  • outside of Warsaw
  • Obóz koncentracyjny Oświęcim- Brzezinka. Blok 25 przeznaczony był dla niezdolnych do pracy, przeznaczonych do gazu.

  • 98