Nowolipki From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Nowolipki
  • fabryka Haleman
  • in the ghetto
  • business
  • Shops
  • Fabryka stolarska Halemana, w której pracowali Henryk i Teofila Lewenfisz.