Nowolipie From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Nowolipie
  • 28
  • deportation
  • administrative, private life / daily life
  • housing, Shops
  • W czasie wielkiej akcji zamieszkali tu Skoreccy, jako pracownicy szopu Schulza.