Nieznane [szpital] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • Nieznane [szpital]
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • illness, other help, medical, individual help , help from Jews
  • Szpital do którego Zygmunt Szczękulski przyprowadza jednego z braci Celnik, postrzelonego przez Polaków mordujących Żydów w ruinnach getta. Lekarz wyjmuje mu odłamki nabojów z szyi, i ostrzega, że ci Polacy już go w tym szpitalu szukają, więc powinien szybko się gdzieś ukryć.