Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • on surface
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • atmosphere , children, contacts with other Jews , housing assistence , acquaintances
  • Papierosiarze z Szoszaną Maliną urządzają imprezy u Polki.

  • Str. 9 – 10