Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • on surface
  • in the Ghetto
  • administrative, Poles operations, underground activity, help
  • Polish underground movement , long-lasting help, financial assistance, quarter/district, acquaintances
  • Szef Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP w Londynie na kraj, Leopold Rutkowski przyznaje subwencję na rzecz Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom.

  • Str. 3 – 4