Nieznana, nieużytki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana, nieużytki
  • on surface
  • help, private/everyday life
  • atmosphere , children, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , help from Jews, material help
  • Dzieci z grupy papierosiarzy pomagają ukrywającemu się Żydowi.

  • Str. 82 – 83