Nieznana [mieszkanie Roliderów po aryjskiej stronie] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana [mieszkanie Roliderów po aryjskiej stronie]
  • deportation
  • housing
  • with Aryan documents
  • Mieszkanie wynajęte przez Adama Rolidera, w którym ukrywała się cała jego rodzina

  • por. Wywiad USC 17159 – Wanda Heilikmann