Nalewki From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Nalewki
  • 19
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • address, around the author
  • Na Nalewkach mieszkała przed wojną i po utworzeniu getta, rodzina Lewi. Elka i Jakub z dziećmi, Miriam (Maria Lewińska-Kurowska), Lubą, Chają (Halina), Bruchą (Bronka) i Mojsze.