mieszkanie sióstr Jiruskich From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • mieszkanie sióstr Jiruskich
  • in an apartment
  • help
  • children, other help, individual help , help from Jews, acquaintances
  • Adek Gutgisser przychodzi do mieszkania sióstr Jiruskich po trzyletnią Rysię Lewinson, córeczkę przyjaciół z getta, którą będzie się opiekował.

  • 55