mieszkanie rodziców Dorothy Adams From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • mieszkanie rodziców Dorothy Adams
  • in an apartment
  • before Ghetto
  • Germans operations, housing, private/everyday life
  • children
  • Po wydostaniu się z zasypanej piwnicy, rodzice wraz z Dorothy Adams (Danusią Czarny) wracają do swojego mieszkania. Do tego mieszkania zostają dokwaterowani inni, nieznani ludzie. Danusia zamieszkuje razem z rodzicami w jednym pokoju.