miejscowość koło Piastowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • miejscowość koło Piastowa
  • Poles operations, help
  • children, other help, individual help , one-off help, outside of Warsaw
  • Rodzina Czarnych przychodzi na pieszo do kolejnej miejscowości niedaleko Piastowa. Trafiają do gospodarstwa, w którym gospodarz daje coś do jedzenia małej Danusi (Dorothy Adams).