Muranowska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Muranowska
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • German operations
  • Germans, armed resistance
  • jedno z miejsc, gdzie Niemcy ustawili działa ciężkiej artylerii i ostrzeliwali getto w czasie powstania

  • 29,30