Moniuszki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Moniuszki
  • Punkt dystrybucyjny NSV (organizacji pomocowej w III Rzeszy)
  • before Ghetto
  • economic