Miodowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Stare Miasto
  • Miodowa
  • biuro pisania podań
  • Poles operations, housing, help
  • other help, Polish underground movement , housing assistence
  • biuro pisania podań Janiny Bukolskiej

  • Relacja Racheli Auerbach w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 215-218