Miła From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Miła
  • róg Miłej i Zamenhofa
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • Germans, armed resistance
  • Miejsce pierwszych walk między Niemcami a bojowcami z getta w czasie powstania 1943.

  • 66, 78