Miła From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Miła
  • deportation
  • German operations
  • selection
  • Róg Miłej i Zamenhofa, miejsce selekcji w czasie akcji "kotła".

  • 57