Miła From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Miła
  • 61
  • in the ghetto
  • social/communal
  • hideout
  • Bunkier przy Miłej 61, który buduje pan Brom (monter/tokarz/hydraulik/złota rączka) z dorosłym synem; bunkier jest dobrze wyposażony i podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej