Miła From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Miła
  • 3
  • deportation
  • private life / daily life
  • housing
  • W czasie wysiedlenia rodzina Hermanów przeprowadziła się na Miłą 3.