Mieszkanie starszej kobiety na Woli From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Mieszkanie starszej kobiety na Woli
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • financial assistance, individual help , acquaintances
  • Purman-Purmański mieszkał u starszej kobiety na Woli. Na jego utrzymanie łożył Józef Kolasiński.

  • Relacja Henryka Joffe

  • 322-324