Ludwiki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Ludwiki
  • 6/90
  • in an apartment
  • in the Ghetto, deportation
  • administrative, Poles operations, help
  • other help
  • Mieszkanie Zygmunta Mieczysława Sekuły.