Lisiewice Małe From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Lisiewice Małe
  • underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • Pod koniec września 1942 roku, Franciszek Jóźwiak skierował Stanisława Sierpińskiego do grupy partyzanckiej w okolice Łowicza. Grupą dowodził Franciszek Czastek.

  • 20