Lisiewice Małe Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Lisiewice Małe
  • underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement , outside of Warsaw
  • Pod koniec września 1942 roku Franciszek Jóźwiak skierował Stanisława Sierpińskiego do grupy partyzanckiej w okolice Łowicza. Grupą dowodził Franciszek Czastek.

  • 20