Leszno róg Żelaznej From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Leszno róg Żelaznej
  • 80/82 [gmach byłej szkoły powszechnej]
  • other
  • in the ghetto
  • ill, physicians, medical
  • Od zimy 1941 r., kiedy nasiliła się epidemia tyfusu w getcie, mieścił się tu szpital zakaźny.