Leszno No information

  • YES
  • Leszno
  • 12
  • Mieści się Zakład Zaopatrywania i Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki Społecznej
  • Instytucja półprywatna, kapitał, którego Judenrat nie posiadał, wnieśli właściciele sklepów rozdzielczych i prywatni finansiści. Rada powołując spółkę weszła w skład ZZ. Bardzo dochodowa instytucja: ZZ dostarczał mąkę piekarzom, sklepom sprzedającym produkty na kartki produkty /cukier, miód sztuczny, marmoladę, cukierki itp./. Kom. Obyw. przy ZZ utworzyli ludzie dobrej woli, popierający placówki wychowawcze.

  • 87-89, 118-119 p