kościół św. Stanisława From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • kościół św. Stanisława
  • Warsaw Uprising, deportation
  • Germans operations, death
  • Bronisław Wolfstal został zamordowany przez Niemców w kościele św. Stanisława na Woli 5 września 1944 roku.