kanały miejskie From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Stare Miasto, Żoliborz
  • kanały miejskie
  • Warsaw Uprising
  • Germans operations, Poles operations, underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • Niemcy słyszą ludzi w kanałach i zaczynają do włazów wrzucać granaty. To zmusza całą grupę wraz z Chaną Gorodecką i jej dziećmi do odwrotu. Zawracają, brnąć w wodzie po pas lub wyżej. Ranni są niesieni nad wodą. Przy wyjściu z kanału wojskowi pomagają wyciągać rannych.

  • 81