Koszykowa/Marszałkowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Koszykowa/Marszałkowska
  • Poles operations, underground activity
  • Polish underground movement , quarter/district
  • W kawiarence na rogu Koszykowej i Marszałkowskiej Janina Wąsowiczowa na spotkaniu z dr Bermanem i Zofia Rudnicką została świadomą współpracowniczką Rady Pomocy Żydom.

  • Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 95-97