Grzybowska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Grzybowska
  • 36
  • in an apartment
  • address, around the author
  • Mieszkanie w getcie, do którego przeniosła się Helena Landsberg z mężem i rodziną teścia.