Grójec From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Grójec
  • Siedziba żandarmerii
  • on surface
  • Poles operations, help, private/everyday life
  • atmosphere , humour, other help, Polish Police, individual help , one-off help, material help , outside of Warsaw
  • Leokadia i Józef Schmidt zostają osadzeni w areszcie, grozi im rozstrzelanie; ratuje ich wkroczenie Rosjan do Grójca.

  • Str. 322 – 325