Grochowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Grochów
  • Grochowska
  • in an apartment
  • housing, help
  • Mieszkanie wdowy z dwojgiem dzieci, gdzie mieszkał Mieczysław Kryształ.