Grenadierów From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Grochów
  • Grenadierów
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, housing assistence
  • Mieszkanie rodziny, gdzie został umieszczony Adam Frostig.

  • Relacja Romana Gińdzieńskiego w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 489-492